سلب مسئولیت

سلب مسئولیت

ABA Imperium تمام تلاش خود را می کند تا محتوای این وب سایت را تا حد ممکن فعلی ، صحیح و کامل نگه دارد. با این حال ، ما نمی توانیم صحت ، کامل بودن و محتوای اطلاعات موجود در این وب سایت را تضمین کنیم. ما در قبال هرگونه خسارت ناشی از بازدید از سایت خود یا استفاده از اطلاعات و / یا مطالب ویدئویی در این سایت ، مسئولیتی در قبال آن نداریم.
ABA Imperium مجاز است بدون اطلاع کسی ، محتوای این وب سایت را حذف ، تغییر یا اضافه کند. از اطلاعات موجود در وب سایت هیچ حقوقی نمی توان استخراج کرد