Disclaimer

DISCLAIMER

ABA Imperium spant zich uiterst in om de inhoud van deze website zo actueel, correct en compleet mogelijk te houden. Echter, we kunnen geen garanties geven voor correctheid, compleetheid en inhoud van de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan ook die voortkomt uit het bezoek aan onze site of het gebruik van de informatie en/of videomateriaal op deze site.

ABA Imperium is bevoegd om de inhoud van deze website te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daarvoor iemand op de hoogte te stellen. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.