Leven met autisme

www.abaimperium.nl - Leven met autisme

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Als ouder doe je er alles aan om de ontwikkeling van je kind te ondersteunen. Maar als het lijkt alsof je geen vat kunt krijgen op je kind, kan dat de opvoeding tot een extra lastige opgave maken.

Met behulp van het gedragsinterventieprogramma van ABA kunnen belemmeringen in de ontwikkeling van uw kind aangepakt worden. Ons doel is het welbevinden van uw kind te vergroten en daarmee het bereiken van de hoogste mijlpalen in zijn/haar ontwikkeling.

Aanbod

www.abaimperium.nl - gedragstherapie

ABA Behandeling Thuis

Een individueel, ambulant programma thuis

www.abaimperium.nl - gedragstherapie

Begeleiding School

Uw kind zo goed mogelijk helpen meedraaien in de klas

www.abaimperium.nl - gedragstherapie

Oudertraining

Adviseren, coachen en begeleiden van de ouders

www.abaimperium.nl - gedragstherapie

ABA Behandeling Thuis

Een individueel, ambulant programma thuis

www.abaimperium.nl - gedragstherapie

Begeleiding School

Uw kind zo goed mogelijk helpen meedraaien in de klas

www.abaimperium.nl - gedragstherapie

Oudertraining

Adviseren, coachen en begeleiden van de ouders

Is ABA effectief?

ABA is gebaseerd op meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek. Behandeling met ABA methodiek slaat in het bijzonder goed aan bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (autisme, asperger, PDD-NOS, MCDD), maar ook hebben kinderen met ADHD, gedragsproblemen en angststoornissen baat bij deze vorm van gedragstherapie. Lovaas (1987) en Sallows en Graupner (2005) laten in een wetenschappelijk onderzoek zien dat bijna de helft van de kinderen met autisme na ABA begeleiding naar regulier onderwijs gaat. Tevens geeft Gezondheidsraad (2009) in haar rapport aan dat ABA de meest effectieve behandelmethode is voor kinderen met ASS. ABA is in Amerika bekend onder ouders en zorgverzekeraars. In Europa wordt deze methodiek ook steeds meer gebruikt. Zo zijn er ABA centra in Engeland, Spanje, Zweden, Duitsland en Nederland.

De begeleidingsvormen die onderdeel uit maken van het ABA programma:

  • Pivotal Response Training (PRT): een behandeling gericht op communicatie en motivatie voor kinderen, jongeren en volwassenen die te weinig gericht zijn op de ander, taal onvoldoende inzetten in communicatie en niet of nauwelijks initiatief tonen.
  • Verbal Behavior (VB): richt zich op het idee dat betekenis van een woord wordt gevonden in zijn functie. Hierbij leert het kind zowel het woord als de functionele toepassing ervan.
  • Discrete Trial Training (DTT): biedt een gestructureerde leeromgeving met een duidelijk begin en eind aan iedere trial. DTT wordt vooral ingezet bij het aanleren van (schoolse) vaardigheden en bij het leren van werken aan tafel.
  • Natural Environment Training (NET): leersituaties worden gecreëerd in natuurlijke omgeving voor het behouden en/of generaliseren van de vaardigheden.

Leven met autisme

Is ABA effectief?

ABA is gebaseerd op meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek. Behandeling met ABA methodiek slaat in het bijzonder goed aan bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (autisme, asperger, PDD-NOS, MCDD), maar ook hebben kinderen met ADHD, gedragsproblemen en angststoornissen baat bij deze vorm van gedragstherapie. Lovaas (1987) en Sallows en Graupner (2005) laten in een wetenschappelijk onderzoek zien dat bijna de helft van de kinderen met autisme na ABA begeleiding naar regulier onderwijs gaat. Tevens geeft Gezondheidsraad (2009) in haar rapport aan dat ABA de meest effectieve behandelmethode is voor kinderen met ASS. ABA is in Amerika bekend onder ouders en zorgverzekeraars. In Europa wordt deze methodiek ook steeds meer gebruikt. Zo zijn er ABA centra in Engeland, Spanje, Zweden, Duitsland en Nederland.

De begeleidingsvormen die onderdeel uit maken van het ABA programma

  • Pivotal Response Training (PRT): een behandeling gericht op communicatie en motivatie voor kinderen, jongeren en volwassenen die te weinig gericht zijn op de ander, taal onvoldoende inzetten in communicatie en niet of nauwelijks initiatief tonen.
  • Verbal Behavior (VB): richt zich op het idee dat betekenis van een woord wordt gevonden in zijn functie. Hierbij leert het kind zowel het woord als de functionele toepassing ervan.
  • Discrete Trial Training (DTT): biedt een gestructureerde leeromgeving met een duidelijk begin en eind aan iedere trial. DTT wordt vooral ingezet bij het aanleren van (schoolse) vaardigheden en bij het leren van werken aan tafel.
  • Natural Environment Training (NET): leersituaties worden gecreëerd in natuurlijke omgeving voor het behouden en/of generaliseren van de vaardigheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie,
neem gerust contact met ons op!